Hva er Intellektuell Koeffisient?

Intelligens er muligheten for å tilpasse seg effektivt til omgivelsene våre på den måte som vi er i stand til å analysere, tolke og evaluere informasjonen riktig. Det er en av de mest verdsatte evner i hele verden.

På den annen side er den intellektuelle koeffisienten et mål på intelligens, det er produktet av å dele den mentale alderen med den kronologiske alderen og multiplisert med 100. Resultatet er det man kaller intellektuell koeffisient, hvilket kan også måles gjennom forskjellige tester avhengig av personens egenskaper, alder og objektiv.

En av de mest kjente testene er Wechsler-skalaen, hvor man kan beregne total IK, verbal IK og den manipulerte IK separat (minne og forståelse)

Det aksepteres, at en person med en IK under 70 lider av intellektuell arbeidsuførhet.

Avhengig av observert IK kan en slik arbeidsuførhet være større eller mindre.

Hvis den ligger mellom 70 og 50, regnes uførheten som lett (fordi dette er det vanligste området blant den største delen av befolkningen som anses å være intellektuelt umulig)

Individer med en IK mellom 50 og 35 har moderert inhabilitet, som forutsetter behov for tilsyn og spesialundervisning.

Når det gjelder individer over gjennomsnittet, anses dem som har en IK over 130 for å være begavede (selv om det ville innebære tilstedeværelse av andre attributter som kreativitet og beviset på at individet overpresterer på toppen av en IK over gjennomsnittet i andre områder)

Kjenner du IK-en din?

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*